Jonna Pedevilla

Et Folkesagn

Et Folkesagn

Kapper Creations

Mitt jobb: Hair punching
Skulptör : Javier Murcia

Projekt för :
Kongelige Teater förställningen Et Folkesagn.

http://kglteater.dk/da/Alle_forestillinger/11_12/Ballet/Et_folkesagn.aspx

2011/2012